Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Wie heeft ervaring met lessen van 80 minuten?

Hoe ga je om met minder contactijd? Welke didactieken gebruik je?171

1 Antwoorden


  • Ha Niek, Op mijn school (Zuider Gymnasium te Rotterdam) werken we ook sinds dit schooljaar met het zogenaamde 80-minuten rooster. Netto zijn wij (wat wiskunde betreft) niet achteruit gegaan in contacttijd; er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden. We hebben in de leerjaren 1 t/m 4 nu iets minder contacttijd en in 5 en 6 vwo iets meer (en dat m.i. is een goede verdeling). Het aantal contactmomenten is uiteraard afgenomen en bedraagt nu 2x of 3x per week. Indien je door zo'n rooster minder contacttijd krijgt toebedeeld, dan moeten er uiteraard slimme keuzes worden gemaakt in hoofd- en bijzaken. In de meeste wiskunde-methodes hoeft echt niet alles gemaakt te worden om toch goed voorbereid te kunnen zijn op bijvoorbeeld het examen. Om vooral de leerlingen gedurende langere tijd 'bij de les' te houden vergt vooral differentiatie in werkvormen; ik kan je hiervoor het boek 'Het didactische werkvormenboek' van Piet Hoogeveen en Jos Winkels aanraden om te lezen. Zoals gezegd hebben wij hier op school ook nog niet veel ervaring met deze langere lessen; het helpt om dit een frequent terugkerend gespreksthema te laten zijn bij bijv. sectievergaderingen en/of aan de koffietafel... Veel succes..!
    18 sep. 2019