Vraag en antwoorden

Wie heeft er ervaring met ‘closed Reading’ in de onderbouw VO bij een van de gamma vakken?

In het TTO is het heel normaal extra aandacht te hebben voor Content Language Integrated Learning of CLIL. Ik denk dat aandacht voor taal ook in de Nederlandstalige vakken belangrijk is. Toen ik op expertis.nl/dienst/close-reading/?soort=voortgezet-onderwijs las wat over ‘closed Reading’ vroeg ik mij af of er docenten zijn die dit zo bewust toepassen in de klas (bij aardrijkskunde of andere vakken )? Hoe pak je dit praktisch aan en wat is het (gemeten) effect ?

235

2 Antwoorden

  • Hoi Adam, wij gebruiken op school de Leren Leren methode, die hebben we zelf ontwikkeld maar lijkt wel erg op close Reading. Voorspellen, lezen en vragen bedenken en samen bespreken. We pakken dit schoolbleef aan omdat veel leerlingen met leerachterstand op het gebied van begrijpend lezen binnen komen. Dat leerachterstand halen we aantoonbaar in. Dit meten we met de Cito toetsen voor begrijpend lezen.
    04 jul. 2019

Relevante artikelen

Op basis van de vraag hebben we deze artikelen van de vrienden van Edualdo voor je geselecteerd. Hopelijk helpt het je om je antwoord te vinden!

Er zijn geen artikelen gevonden.