Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Hoe zorg ik er voor dat coachgesprekken echt iets opleveren?

Wij houden coachgesprekken op school. Heel positief, maar ik heb het gevoel dat we er meer uit kunnen halen. Hoe zouden we dit kunnen aanpakken?315

3 Antwoorden


  • De coaches op het Leonardo College, een Topsport Talentschool, liepen regelmatig tegen passiviteit van leerlingen aan. Een logboek zorgt ervoor dat de regie nu meer bij leerlingen ligt én dat ouders beter betrokken worden: leerling2020.nl/dankzij-het-logboek-zijn-we-veel-meer-over-doelen-gaan-praten
    27 aug. 2018
  • Wij hebben ook een logboek samengesteld voor elke leerling.
    19 sep. 2018
  • In mijn ervaring leveren deze gesprekken allen iets op als de leerling zelf het heft in handen heeft. Daarvoor is in de eerste plaats "probleembesef' nodig. Als de leerling geen probleem heeft is de oplossing en ook niet. Daarnaast is de vorm van het gesprek van belang: GROW (goal, reality, opportunitys, will). Vooral de laatste (welke obstakels ga je tegenkomen, hoe ga jezelf saboteren, wat zou kunnen helpen, wie is hier jouw beste vriend/vijand en hoe verhouden die zich tot elkaar,..........) kan veel duidelijk maken.
    17 apr. 2019