Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Wie heeft er ervaring met het organiseren van scholing voor collega's rondom coachgesprekken?

In het kader van een formatieve cultuur willen wij als school meer aandacht gaan besteden aan coachgesprekken met leerlingen, omdat er volgend jaar in het rooster keuzemomenten komen. Wij willen geen standaard scholing met een externe partij die ons komt bijscholen of rollenspellen voor docenten. Iemand ervaring hiermee?288

2 Antwoorden


  • Er is een prachtig boek: Handboek progressiegericht coachen. Dit boek biedt veel praktische handvatten. Ik volg momenteel de training Oplossingsgericht werken in het onderwijs en ben enthousiast over de progressie-/oplossingsgerichte gespreksvoering. Wellicht een idee om dit boek als team aan te schaffen? In groepen de hoofdstukken verdelen en elkaar vertellen wat je hebt geleerd en wat bruikbaar is voor jullie coachgesprekken? Groet, Naomi
    20 nov. 2018
  • Wij werken met het princiepe van didactisch coachen. Lia Voerman en Frans Faber hebben daar een mooi en praktisch boekje over geschreven, met vele praktische voorbeelden en beknopte uitleg van de achtergronden. Een inspirerend boekje. Daarnaast hebben wij op school interne en externe beeldcoaches, die ons begeleiden in het bekwamen van de didactisch coach methodiek.
    26 nov. 2018