filterFilters (0)

Curriculum bewustzijn

Curriculumbewustzijn omvat de mate waarop jij als docent weet waaraan het curriculum moet én mag voldoen, maar ook de wijze waarop jij keuzes maakt ten aanzien van het curriculum dat je aanbiedt. Op Edualdo lees je vragen over o.a. voorbeelden van scholen die aan curriculumbewustzijn werken. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.