filterFilters (0)

Curriculum ontwikkeling

In het curriculum staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De overheid stelt samen met scholen en leraren het curriculum vast voor het hele land. Dit wordt beschreven in einddoelen waar de scholen dan weer hun eigen onderwijsprogramma aan op kunnen hangen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw curriculum. Veel informatie over het nieuwe curriculum kun je vinden op curriculum.nu. Op Edualdo lees je vragen over o.a. leerdoelen, PTA’s en burgerschap. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.