filterFilters (0)

Didactisch coachen

Didactisch coachen is een doelgerichte methodiek waarmee een docent zijn leerlingen kan coachen. De methodiek is gericht op het bevorderen van het denkproces van de leerling. Op Edualdo lees je vragen over o.a. individuele kindgesprekken. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.