Ik ben op zoek naar manieren om te differentiëren in een klassikale instructie468

4 Antwoorden


 • Dat kun je op een aantal manieren aanpakken. Je zult alleen niet alles klassikaal kunnen doel. Bedoel je misschien differentiëren in instructie? Wat zou kunnen werken is een open opdracht. Daarbij heeft een leerling informatie nodig. Die kun jij geven aan degenen die willen luisteren, die kunnen leerlingen zelf zoeken in een (les)boek of op een website. En daarmee differentieer je meteen op tempo en leerstijl. Je kunt hier afhankelijk van het leerjaar ook spelvormen bij bedenken, verschillende aanwijzingen (lesinhoud) op verschillende plekken in je lokaal.
  29 jan. 2019
 • Dankjewel Nelleke!
  06 feb. 2019
 • Het zou kunnen helpen om met het 'hele taak eerst' principe te werken. Begin met de uitleg van een grote 'eindopdracht' en laat leerlingen op basis van deze uitleg bepalen waar ze moeite mee hebben. Bied vervolgens opdrachten aan die verschillende vaardigheden of inhouden belichten die de leerling nodig heeft om de eindopdracht te maken. Laat de leerling op basis van gaten in de eigen kennis en vaardigheden bepalen welke opdrachten ze wel of niet maken. Iedere leerling maakt dus (een) andere (hoeveelheid) opdrachten. Daarnaast kun je inderdaad ook kiezen om de uitleg gewoon optioneel te maken. Het concept van werken met U-vormen in de klas schijnt daar een mooie voor te zijn. Een aantal collega's van mij zijn n.a.v. een artikel van Leerling2020 mee aan het experimenteren: leerling2020.nl/niet-voor-maar-in-de-klas-met-de-ringenopstelling
  12 feb. 2019
 • Je kunt ook werken volgens een station-rotation-model waarbij de leerlingen in groepen worden verdeeld afhankelijk van hun leervragen. Jij kunt dan je uitleg aan de groep aanpassen die je op dat moment voor je hebt. Op onderstaande website (volg link) zie je precies wat ik bedoel. blendedlearning.org/models
  22 feb. 2019