Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Wie kent er goede werkvormen om te starten met differentiëren?

Ik wil meer gaan differentiëren in mijn lessen en ben op zoek naar leuke werkvormen.2114

2 Antwoorden


  • Je kunt het op een aantal manieren aanpakken. Als je het over differentiatie hebt, kun je ook vanuit de leerling denken: je geeft hem keus waardoor differentiatie vanzelf ontstaat. Of je ontwikkelt meer open opdrachten waardoor de leerling zelf zijn route naar het einddoel bepaalt. Op het moment dat er ook keuze in toetsvorm is, ontstaat differentiatie ook. Ik zal een paar voorbeelden uit het vak Nederlands geven, die overigens toepasbaar zijn op elk niveau. Je kunt een leesvaardigheid geven met de opdrachten uit de methode. Je kunt ook de opdracht geven een spel te maken met makkelijke, gemiddelde en moeilijke vragen bij een tekst (naar keuze). Of vragen een uitleg te schrijven voor leerlingen van een groep lager. Als ze zulke opdrachten kunnen, hebben ze jou laten zien dat ze de stof beheersen. Eigenlijk differentiëren de leerlingen dus zelf als jij keuze aanbiedt. Dat kan op een heleboel terreinen: onderwerp, leerstijl, tempo, niveau,groepssamenstelling. Hopelijk kun je hier iets mee.
    26 nov. 2018
  • Het groot werkvormen boek!
    11 dec. 2018