Op welke manier differentiëren jullie in de onderbouw (H/V) bij Duits?

Wij zijn in de vakgroep op zoek naar een manier om te differentiëren. Op onze school zijn er veel (hoog)begaafde leerlingen die sneller door de stof gaan dan andere leerlingen. We willen graag een groep leerlingen instructie geven, terwijl anderen op eigen tempo (sneller) doorwerken (in hetzelfde lokaal of op het leerplein). Hoe pakken jullie dit praktisch aan? Hoe controleer je of leerlingen echt wat doen en het echt snappen? En hoe zorg je ervoor dat de leerlingen de (extra) instructie niet als 'straf' zien?147

1 Antwoorden


  • Leerlingen die sneller door de stof heen gaan aan een projekt laten werken. Bijv. een presentatie over een Duits thema (bijv. pretpark) laten voorbereiden in groepjes. Dat kan op de gang of in de studiezaal/ leerplein. De leerlingen komen zelf met een thema of onderzoekje. (Eigenaarschap ontwikkelen). Aan het begin van de les toets je de leerlingen formatief d.m.v bijv. een paar in te vullen zinnen als je de Dativ wil behandelen. De leerlingen die het meteen snappen, hoeven minder opdrachten van hetzelfde grammatica onderdeel te doen en kunnen aan hun projekt verder werken. Leerlingen die extra uitleg nodig hebben, zullen dat minder als straf zien als je met formatief toetsen kan laten zien waar zij nog aan moeten werken. Of alle leerlingen n.a.v. een gemaakte toets (hoofdstuktoets) een kennis en kunnen lijstje op laten schrijven en hen bewust laten worden van hun eventuele hiaten. Die bewustwording is m.i. belangrijk in het leerproces.
    14 nov. 2018