Vraag en antwoorden

Wie heeft er ervaring met een minimum programma voor vreemde talen voor dyslectici in de onderbouw (havo/vwo)?

Wij ondersteunen dyslectici zo goed mogelijk om Frans en Duits te leren in de onderbouw. Een enkele leerling heeft daar echter zo'n moeite mee dat we een aangepast aanbod willen bieden. Mondeling overhoren en in delen overhoren doen we al. Het gaat echt om de leerlingen die zelfs daarmee niet in succes komen. Zijn er voorbeelden van wat je minimaal vraagt van deze leerlingen? Becijferen jullie dat dan ook?

256

2 Antwoorden

  • Hai Anja, Ik weet niet of jullie bij Frans toevallig met de methode van Grandes Lignes werken. Zo ja, dan zou je de leerlingen de Tâche kunnen laten maken. Deze taak geeft de belangrijkste vaardigheden van elk hoofdstuk weer. Voordeel is dat dyslectische leerlingen de taak thuis kunnen voorbereiden en dus de tijd hebben om er iets moois van te maken. Deze taak becijferen we ook. Zo ligt de nadruk op wat leerlingen doen met de taal, in plaats van op lastige vocabulaire en grammatica. Bij Duits hebben ze bij Neue Kontakte vast eenzelfde soort structuur.
    05 jul. 2019
  • Bonjour, In mijn ogen moet je sowieso eerst een besluit nemen of je iedereen over de lat van het norm-niveau laat (proberen te) springen, dat je toetst op eigen leerdoel of misschien zelfs een combinatie van beide opties. Je zou wetenschappelijk kunnen bepalen wat dyslecti-fouten zijn en de leerlingen daarvan ontzien? Of een evenwichtig aanbod tussen portfolia, producten én kennistoetsen? :-) Ik werk niet echt met methodes bijv.
    08 jul. 2019

Relevante artikelen

Op basis van de vraag hebben we deze artikelen van de vrienden van Edualdo voor je geselecteerd. Hopelijk helpt het je om je antwoord te vinden!