filterFilters (0)

Economie

Het doel van economielessen is het ontwikkelen van een economische kijk op het maatschappelijke leven. Leerlingen worden vaardigheden, kennis en inzicht bijgebracht en ze leren deze toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Op Edualdo lees je vragen over o.a. PTA’s, taalgericht vakonderwijs en opdrachten over ondernemen.