Vraag en antwoorden

Heeft iemand ervaring of aanbeveling omtrent taalgericht vakonderwijs bij het vak Economie?

Ik wil meer aandacht besteden aan het taalaspect van Economie tijdens mijn lessen. Ik zie namelijk dat veel leerlingen nog moeite hebben met het overschakelen van ‘huistaal’ naar ‘vaktaal’ en het soms moeilijk te vinden om hier onderscheid in te maken. Heeft iemand ervaring of aanbevelingen om hier iets mee te doen? Hierbij kan gedacht worden aan lespakketten, maar ook tips en trucs om dit element in mijn lessen te verweven.

113

1 Antwoord

Relevante artikelen

Op basis van de vraag hebben we deze artikelen van de vrienden van Edualdo voor je geselecteerd. Hopelijk helpt het je om je antwoord te vinden!