filterFilters (0)

Feedback

Feedback, feed up en feed forward zijn essentiële middelen in de ontwikkeling van leerlingen en leraren. Deze middelen zijn onmisbaar in coaching, (formatieve) evaluatie en het creëren van een lerende organisatie. Op Edualdo lees je vragen over o.a. mentoraat, coaching, lesbezoeken, formatieve evaluatie en professionalisering. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.