Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Welke scholen hebben recentelijk een alternatief rooster ingevoerd met meer ruimte voor maatwerk?

Zelf zijn wij op zoek naar de beste manier om een nieuw, flexibel (maatwerk) rooster in te voeren. Hiervoor wil ik in gesprek komen met scholen die hier al wat verder in zijn. Wat is een goede manier om zo’n rooster in te voeren en waar moet je op letten?5300

5 Antwoorden


 • Beste Anne, omdat via een berichtje uit te leggen is teveel informatie dus een keer samen in gesprek lijkt me een goed plan! Wij, Udens College sector vmbo, hebben na enkele jaren voorbereiding vanaf dit jaar een geheel nieuw onderwijsmodel ingevoerd met daarin flexibele uren waarbij leerlingen zelf een keuze mogen maken. De keuze kan zijn om meer uitleg te krijgen, dus iets te herhalen, maar ook verdieping is mogelijk. Ze kunnen daarbij kiezen uit alle vakken die we op school aanbieden, dus ook bijvoorbeeld lo. Denk dus dat het wel aansluit bij de vraag die je stelt, laat maar weten als je hier meer over wil weten. Groeten, Miranda
  22 feb. 2019
 • Wij gaan komende schooljaar een rooster invoeren met meer flexibiliteit. Ik kan je dus niets vertellen hoe het loopt, maar wel over hoe wij als docenten ons hierop voorbereiden. Wij gaan het invoeren in een vwo-bovenbouw. Laat maar weten of je extra informatie wilt.
  25 feb. 2019
 • Beste Anne, Dit jaar zijn wij gestart met een klein stukje flexibel rooster. Een klein stukje omdat wij, de mavo afdeling in onze school zijn en binnen onze VMBO locatie is dat een klein onderdeel. De rest van de school draait het klassieke rooster. Het stukje wat flexibel is in ons rooster zijn: *de teamstart, 4x in de week start mijn team(mavo 1t/m4) met een vergadering van 20 min. De resterende tijd(we hebben een 50 min rooster) kunnen we besteden aan het coachen van leerlingen. De leerlingen en coaches van de mavo hebben, in principe, het eerste uur lesvrij. *de KLT uren(keuzeleertijd). Dit zijn 2 uren op het rooster van de mavo leerlingenwaarin zij werken aan Nederlands, wiskunde of Engels. Er worden workshops gegeven over de stof die behandeld wordt en leerlingen kunnen daarvoor inschrijven. Als een leerling goed is in de 3 vakken werkt hij aan verdiepingsstof of aan zijn huiswerk. De leerling is vrij in zijn keuze. *coachen, elke 2 weken spreekt de coach zijn coachleerlingen 15 min in een 1 op 1 sessie. Hierdoor volgen onze leerlingen geen standaard mentorles meer. De mentorles staat wel op het rooster en kan ingevuld worden indien nodig. Er wordt dan niet gecoacht. Dit jaar zijn dit de flexibele onderdelen in het klassieke rooster van 50 min. les. Wat zijn dit jaar de knelpunten: *een pilot draaien in een bestaand, klassiek rooster is erg lastig. In de praktijk hebben niet alle mavo docenten en leerlingen het eerste uur lesvrij. Hierdoor is de teamvergadering nooit met een compleet team. De coaches moeten toch de leerlingen uit de klas halen voor het coachgesprek, dat betekent een storing in de klas en de leerling mist een stukje les. *er zijn een aantal docenten buiten het mavo team die lesgeven aan de mavoklassen. Zij zitten in het bestaande rooster en zijn niet op de hoogte van de pilot binnen de mavo ondanks alle info. Hierdoor benaderen ze de leerlingen op de klassieke manier. Dit werkt verwarrend voor de leerlingen. Voordelen van bovenstaande punten: Teamvergadering: korte lijnen, snel reageren en handelen, iedereen is goed geïnformeerd. KLT uren: leerlingen krijgen zelf de regie over de invulling, meer verantwoording voor hun eigen leerproces, meer gemotiveerd. Coachen: als coach heb je tijd om de leerling te helpen met plannen, organiseren en leren studeren. De begeleiding is gepersonaliseerd, de leerling voelt zich gehoord en gezien en er ontstaat een vertrouwensband. Wat moet je op letten: *Docenten moeten akkoord zijn met de vernieuwingen. Anders gaan de hakken in het zand. *Kijk wat mogelijk is binnen een bestaande structuur. Iedereen moet duidelijk weten wat er gaat gebeuren en wat de prioriteiten zijn. In ons geval was de roostermaker niet voldoende op de hoogte van de prioriteit, mavo docenten en leerlingen geen les geven op het eerste uur. Doordat de mavo een klein onderdeel is in onze school kon het rooster niet meer veranderd worden omdat de hele school hier last van zouden hebben. *Het liefst de hele school hetzelfde traject te laten volgen. *iedereen moet goed weten wat er wordt verwacht bij bv KLT uren zodat de lessen optimaal zijn. In ons geval worden die uren ook gegeven door docenten die niet in het mavo team zitten en zij passen de afspraken minder goed toe omdat het voor hen losse uurtjes zijn. Zij voelen de verantwoordelijkheid niet. *coachen, zorg dat de docenten weten hoe je als coach een leerling begeleid. Wij hebben een training hiervoor gehad. *teamvergadering: denk na over een format voor de vergadering. Ik heb een agenda gemaakt die voor de hele week geldt(de 4 bijeenkomsten). We gebruiken kleurtjes voor elke dag zodat alle docenten weten wat nieuw is in de agenda. We noteren in de agenda ook de notulen omdat de meeste docenten niet aanwezig kunnen zijn en dus uit de notulen moeten halen wat er besproken is. Zorg dat de afspraken helder zijn: wat betreft de agenda: ieder vult de agendapunten zelf in, ieder is verantwoordelijk voor de agenda en neemt zijn verantwoording voor het zich eigen maken van de afspraken. Omdat wij als team nooit in zijn geheel bij elkaar zijn komen wij een aantal keren dit jaar op de dinsdagmiddag(dat is de vaste vergadermiddag voor de rest van de school) bij elkaar. In de week dat wij dinsdagmiddag bij elkaar zitten komen we niet s’ochtends bij elkaar. Volgend jaar gaan we met de hele school over op een 45 min rooster. Starten we allen s’ochtends met een teamvergadering van 15 min. en komen er vaste momenten voor het coachen. De KLT uren gaan flexuren heten en deze zijn aan het eind van een dag. Het zou kunnen zijn dat leerlingen eerder naar huis kunnen omdat ze alles af hebben en een hoger gemiddelde hebben dan een 7. Ik kan over deze vorm nog niets zeggen omdat het nog niet heeft plaatsgevonden. Wel is dit met het personeel besproken en is er gestemd. De ruime meerderheid was voor dit plan. Tot slot wil ik je nog vertellen over mijn eigen lessen, biologie en zorg en welzijn. Ik heb bin het leraarontwikkelfonds een bedrag ontvangen om mijn project uit te kunnen voeren. In mijn lessen geef ik geen centrale uitleg meer. Ik werk met studiewijzers waarin linkjes naar filmpjes staan, verdiepingsstof en oefenstof. Ook staan er leerdoelen per paragraaf in. De studiewijzer is verdeeld in weken. Per week wordt aangegeven wat er die week af moet zijn. Bij de inleveropdrachten staat welke dingen ingeleverd moet of kunnen worden. Ik loop door de klas en geef uitleg als er om wordt gevraagd door de leerling. Af en toe geef ik een workshop. Die workshop gaat over de stukken waarvan ik weet dat de leerlingen over struikelen. De leerlingen maken met mij de afspraak voor het maken van de toets. Deze wordt dus niet standaard klassikaal afgenomen. Er zit in de studiewijzer een veilige route, die geeft aan dat je niet langzamer dan de veilige route mag werken, wel sneller. De studiewijzers staan voor een heel jaar in de classroom(wij werken met IPads). Dus de leerlingen zouden versneld de stof kunnen doorwerken. Ik werk op deze manier nu 3 jaar en het bevalt me erg goed. De voorwaarden zijn wel dat de leerlingen vanaf klas 1 goed geleerd krijgen hoe de werkwijze is. Een heel verhaal. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Groet Jeannine van Bruggen
  26 feb. 2019
 • De afdeling vwo van csg Bogerman in Sneek werkt sinds mei 2017 met een lesrooster dat deels vast, deels flexibel is. Leerlingen in klas 2–3 vullen ca. 25% van hun rooster zelf in, leerlingen in klas 4–6 kiezen ca. 40% van het rooster zelf (dat zijn 'kwt'-uren). Er gelden uiteraard wel duidelijke voorwaarden en we hebben flink geïnvesteerd in de nodige mentorbegeleiding. Het is voor veel betrokkenen (leerlingen, ouders, docenten, ondersteuners enz.) een flinke omschakeling geweest. Van het traditionele 'leerstofjaarklassensysteem' dat we tot 2017 kenden, zijn we overgestapt op een systeem waarin autonomie, betrokkenheid en competentie centraal staan. Wij noemen dat: "eigenwijs, samenwijs, wereldwijs". Nu we door de periode van de kinderziektes heen zijn (met name in de roostering), is onze afdeling volop bezig met het doorontwikkelen van o.a. de didactiek en de coaching/feedback.
  12 mrt. 2019