Welke school werkt met Microsoft Teams als communicatiemiddel met leerlingen?

Wij zouden graag weten hoe andere scholen di aangepakt hebben en hoe ze Teams hebben ingericht.023