filterFilters (0)

Instructie

In 2014 is de wet Passend Onderwijs van start gegaan. Deze was bedoeld om zorgleerlingen in het regulier onderwijs op te vangen en niet op aparte scholen. Dit had verregaande gevolgen voor het voortgezet- en primair onderwijs. Op Edualdo lees je vragen over o.a. zorg coördinatoren, hoogbegaafde leerlingen en verschillende typen zorg die verleend worden op school. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.