Wie heeft er een leerlijn voor de vakken rekenen en Nederlands voor de onderbouw klassen 1 tm 3 voor praktijkonderwijs?

Ik ben werkzaam binnen de praktijkschool en we zijn op zoek naar een leerlijn voor zowel Nederlands als Rekenen met uitstroom arbeid en doorleren/vervolgonderwijs, zodat wij inzichtelijk kunnen maken waar een leerling staat op de leerlijn. (het gaat hierbij om de onderbouw klas 1,2,3)569

5 Antwoorden


 • Hier kun je verschillende leerlijnen vinden voor rekenen en Nederlands in het praktijkonderwijs: passendeperspectieven.slo.nl/praktijkonderwijs
  23 okt. 2018
 • Beste Jessie, Op de afdeling Arbeid van Heliomare College Heemskerk gebruiken we de CED leerlijnen
  23 okt. 2018
 • Beste Jessy, via de facebookgroep 'leraar Nederlands' kreeg ik de volgende reacties: - Docent 1: Slo heeft specifieke leerlijnen op verschillende uitstroom gebieden... - Docent 2: in doorlopende leerlijnen leg je globaal je curriculum vast, bij ons staan de werkvormen daar gelukkig niet in. - Docent 3: Leerlingen van pro gaan, als ze doorleren, naar mbo 1 geloof ik? Ik dacht dat daar eindniveau 1f of 2F gold. Dan kun je die leerlijn toch aanhouden of bedoel je dit niet? - Docent 4: Leerlingen van pro gaan, als ze doorleren, naar mbo 1 geloof ik? Ik dacht dat daar eindniveau 1f of 2F gold. Dan kun je die leerlijn toch aanhouden of bedoel je dit niet? Docent 4 heb ik geadviseerd om via Edualdo contact met je op te nemen. Wellicht wil je ook nog met die andere docenten in contact komen/doorpraten?
  23 okt. 2018
 • Hoi Jessy, Hierbij de leerlijnen die worden gebruikt op de Kennemer Praktijkschool. Deze zijn uitgesplitst voor vervolgonderwijs en arbeid.
  02 nov. 2018
  • Super! Zijn er nog meer collega's die deze info willen delen? Leerlijnen AVO uitstroom arbeid en vervolgonderwijs.
   05 nov. 2018