Onderbouw basisschool
Bovenbouw basisschool
Middenbouw basisschool

Wie heeft er leuke lesmethodes of tips om begrijpend lezen in de bovenbouw van het basisonderwijs te instrueren?

Ik heb in mijn klas een aantal leerlingen die een achterstand hebben op het gebied van begrijpend lezen. Heeft iemand hier ervaring mee, goede tips, of fijne methodes om hier Iets mee te doen?219

2 Antwoorden


  • Een leuke manier om dit te doen is het laten presenteren van nieuwsberichten. De leerlingen mogen dan zelf een nieuwsbericht opzoeken (bijv. online). Je kan hier een aantal vragen aan koppelen die ervoor zorgen dat ze de tekst goed zullen lezen. Omdat je ze de vrijheid geeft zelf een onderwerp te kiezen (wellicht wel een aantal richtlijnen) merk ik dat er wat meer sprake is van intrinsieke motivatie en zullen ze hard hun best doen en vinden ze het leuker. Het laten presenteren helpt vaak ook aan een stukje moeite die ze erin stoppen!
    16 jan. 2020
  • Wij werken ook met nieuwsberichten bij begrijpend lezen, nieuwsbegrip heet onze methode. Leerlingen werken hierbij in groepjes van drie en lezen samen de tekst. Ze verdelen eerst de tekst in drieën, lezen daarna ieder een deel en ten slotte halen ze gezamenlijk de moeilijke woorden uit de tekst. Soms kunnen de leerlingen elkaar de moeilijke woorden uitleggen, zo niet kunnen ze een woordenboek erbij pakken. Bij nieuwsbegrip zitten er ook nog sleutelvragen bij de tekst, deze maken ze ook in de groepjes. Deze methode lijkt bij ons goed te werken. Door in groepjes te werken kunnen leerlingen met een achterstand geholpen worden door hun medeleerlingen. De leerlingen lijken het begrijpend lezen op deze manier ook erg leuk te vinden, ze gaan altijd goed aan de slag.
    16 jan. 2020