filterFilters (0)

Mentoraat

De mentor is verantwoordelijk voor het welbevinden van een aantal leerlingen tijdens een periode op school. Daarnaast treedt hij bij moeilijkheden ondersteunend en begeleidend op, en is het eerste aanspreekpunt voor vakdocenten, ouders en teamleiders. Op Edualdo lees je vragen over o.a. coaching, oudergesprekken en leerlingbesprekingen. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.