Vraag en antwoorden

Hoe gaat jullie school om met taalachterstanden van leerlingen?

Ik ben op zoek naar scholen die actief beleid hebben ontwikkeld op het gebied van taalachterstanden zodat ik voorbeelden heb om hier zelf mee aan de slag te gaan.

389

3 Antwoorden

  • Hoi Anne, Op wat voor school geef je les? Ik geef les op het Ichthus Lyceum (havo/vwo) en heb inderdaad een ondersteuningsbeleid ontwikkeld voor leerlingen met taalachterstand. Die ondersteuning bestaat uit verschillende interventies: - Leerlingen krijgen een keer per week pre-teaching. Hiervoor hebben we een Google Classroom aangemaakt waarin docenten van biologie, geschiedenis, Nederlands en aardrijkskunde woordenlijsten hebben opgenomen (Quizlet met woord, betekenis, plaatje) die ze de week erop gaan behandelen. De leerlingen oefenen met deze woorden en herkennen die dan in de lessen, waardoor ze de uitleg van de docent beter snappen en makkelijker kunnen leren. - Leerlingen met grote achterstanden krijgen daarnaast nog eens een keer per week remedial teaching. Dit bestaat uit ondersteuning bij begrijpend lezen, samenvatten en formuleren van antwoorden op toetsvragen. Daarnaast lezen alle leerlingen de eerste tien minuten van de les Nederlands in een zelfgekozen boek. Vanuit Nederlands krijgen de taalzwakke leerlingen extra ondersteuning tijdens de les door bijvoorbeeld samen te lezen met een klasgenoot of, indien nodig, voorleessoftware te bieden. Verder hebben we een taalbeleidsplan geschreven waarin de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen is beschreven, met name het belang om bij alle vakken begrippen te visualiseren en kennis te schematiseren. Dit is het in het kort. Als je er meer over wilt weten, hoor ik het wel :-). Groetjes, Anja
    25 apr. 2019
  • Hoi Anja, Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik geef les op een vmbo-t/havo/vwo-school. Jouw opzet geeft al veel ideeën om breder met taalondersteuning aan de slag te gaan dan alleen bij Nederlands. Ik ben nog wel benieuwd of jullie dit dan schoolbreed doen. Dus in alle leerjaren, boven- en onderbouw? Groetjes, Anne
    29 apr. 2019
  • Hoi Anne, De opzet met Google Classroom zijn we begonnen in jaarlaag 1. Vanaf volgend jaar doen we jaarlaag 2 erbij. Het vraagt veel werk, vooral van de vakdocenten om alle preteachingmaterialen te maken. De remedial teaching doen we wel in alle jaarlagen. Dat zijn niet zoveel leerlingen. Voor hen vragen we subsidie aan bij het Samenwerkingsverband. Daarmee wordt de RT-er betaald. Verder vragen we ook aan alle docenten/alle jaarlagen om rekening te houden met de onderwijsbehoefte van deze leerlingen door o.a. visuele ondersteuning te bieden. Leerlingen die korter dan zes jaar in Nederland zijn hebben trouwens ook recht op tijdverlenging en spellingscoulance bij toetsen. Groetjes, Anja
    29 apr. 2019

Relevante artikelen

Op basis van de vraag hebben we deze artikelen van de vrienden van Edualdo voor je geselecteerd. Hopelijk helpt het je om je antwoord te vinden!