filterFilters (0)

NPO

Vanuit het ministerie van OCW is geld beschikbaar gesteld voor scholen uit het po, vo en mbo via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Voor het NPO moeten scholen onder andere een schoolscan maken van de huidige situatie op hun school en kunnen ze kiezen uit interventies via de menukaart NPO. Op Edualdo lees je hoe andere scholen dit aanpakken of kan je zelf een vraag hierover stellen. Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van andere scholen, ga naar voortgezetleren.nl/npo