Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Hoe kan je checken of je toetsen (alle vakken) op het juiste niveau zijn?2118

2 Antwoorden


  • Beste Renée, In eerste instantie moet je kijken naar je leerdoelen: de toets moet daarbij aansluiten. Als je de toets op hetzelfde niveau maakt als het niveau van je leerdoelen zit je goed. Dus wat vinden jij en je collega's dat leerlingen van een bepaald niveau moeten kennen/kunnen? Vervolgens gaat het om validiteit en betrouwbaarheid. Als je wilt onderzoeken of je toets ook daadwerkelijk het juiste niveau had, kun je dat berekenen met P-waardes, Rit-waardes, Coefficient Alpha etc. Het gaat er dan onder meer om of de toets voldoende onderscheid maakt tussen goede en zwakke leerlingen. Maar ik weet niet of je dat bedoelt met je vraag? Dat kan namelijk pas achteraf, op basis van de ingevulde antwoorden. Dus wat bedoel je precies met "checken"? Met vriendelijke groet, Anke Swanenberg
    11 dec. 2018
  • Beste Renée, Per doel kun je ook succescriteria bepalen. Zo kan het leerdoel zijn om 'een informatieve mail te schrijven'. Met succescriteria kun je dan aangeven aan welke voorwaarde zo'n mail moet voldoen (benoemen onderwerp, aanhef, etc...). Als je leerdoel en succescriteria helder hebt, kun je eenvoudig een rubric maken waarmee je kunt bepalen of het leerdoel behaald is (en op welk niveau). Meer info hierover op vernieuwenderwijs.nl/?s=rubric Groet, Reinier
    11 dec. 2018