filterFilters (0)

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren is een methodiek waarbij leerlingen problemen leren constateren en hiervoor oplossingen proberen te vinden en te ontwerpen. Dit sluit goed aan bij 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken en problemen oplossen. Op Edualdo lees je vragen over o.a. maakonderwijs en onderzoeksvragen opstellen. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.