Ouderbetrokkenheid; hoe krijg (bepaalde) ouders op school als het gaat om hun kind? Blijkt vaak geen vanzelfsprekendheid

Het is geen vanzelfsprekendheid dat iedere ouder op school komt omwille van hun kind. Het lijkt deels desinteresse of zelfs onmacht in mijn ogen. Of juist een heel ander probleem.19

1 Antwoorden


  • Wij hebben op school een coachweek, een week waarin ouders zich overdag op bepaalde momenten "moeten inschrijven" voor een gespreksmoment. In die week zijn er maar halve lesdagen. Past voor de ouders echt geen enkel moment in die week, dan wijken we uit naar avonden of naar de week erna, buiten lestijden. Maar elke ouder is "verplicht" een moment af te spreken. Wij communiceren dit al aan het begin van het schooljaar zo, waardoor ouders het "al zien aankomen".
    24 sep. 2018