filterFilters (0)

Passend onderwijs

n 2014 is de wet Passend Onderwijs van start gegaan. Deze was bedoeld om zorgleerlingen in het regulier onderwijs op te vangen en niet op aparte scholen. Dit betekende voor veel scholen in het voortgezet- en primair onderwijs een aantal veranderingen. Op Edualdo lees je vragen over o.a. zorg coördinatoren, hoogbegaafde leerlingen en verschillende typen zorg die verleend worden op school. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.