Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Wie werkt op school met een goed taakbeleid?

Het taakbeleid wordt op onze school nieuw opgezet en we willen graag gebruik maken van good practices. We gaan werken met een 80-minutenrooster en flex-uren223

2 Antwoorden


  • Hoi Niek, ik heb een tijdje in de GMR gezetenen toen wat werk gedaan mbt tot het taakbeleid. Ik wil je hierbij waarschuwen dat ik geen expert ben, maar wel praktijkervaring heb met de materie. Wijzigingen van het taakbeleid vallen onder systeem wijzigingen en volgens mij moet 2/3 van het personeel hiermee instemmen. Dit staat als het goed is in de statuten en kan wellicht verschillen per school. Er zijn best veel verschillen tussen schoolbesturen en zelfs weer daarbinnen tussen de locaties. Bij sommige scholen heerst veel vertrouwen en is het taakbeleid niet heel precies vormgegeven. Daar bedoel ik mee dat men dan vaak gezamenlijk taken die blijven liggen aanpakken. Nadeel is dan wel, dat er dan mensen over hun grenzen heen kunnen gaan en dat dit tot uitval kan leiden. op andere scholen is men veel preciezer. Meestal wordt er gewerkt met een taakstellend budget (dit hoort eigenlijk bij iedere werknemer). Daarmee geef je als school aan hoeveel een taak mag kosten en dan kan de werknemer zijn kwaliteit daarop aanpassen. Dit helpt om werknemers duurzaam inzetbaar te houden op de lange termijn. Nadeel is natuurlijk wel dat mensen dan uurtje-factuurtje gaan werken. Wellicht worden taken dan onbetaalbaar. maar dan kan je ook afvragen of je niet teveel doet / wilt. Het bovenstaande verschil in aanpak komt vaak terug in de opslagfactor van de lestaak. sommige scholen geven op ieder lesuur 50% opslag en andere weer 68%. Dit verschil kan je alleen verklaren door te kijken naar de taken die uitgevoerd dienen te worden bij de specifieke opslag. Naast de lestaak, zijn er vaak nog algemene schooltaken (AST) en persoons afhankelijke taken (PAT). Het is aan de school om te bepalen hoe dit wordt ingericht. Bijvoorbeeld waar zit het mentoraat, ondersteunende taken, projecten etc. Het word nog lastiger als je extern dingen gaat financieren (maar dat staat los van je taakbeleid). Ik hoop dat dit helpt. Laat je goed voorlichten en kijk uit dat je geen appels met peren gaat vergelijken
    18 sep. 2019
  • Beste Niek, Ik zit al een behoorlijke tijd in de medezeggenschap en aanvullend op Adam kan ik je de tip geven goed in gesprek te gaan met alle gremia in de school hierover. Good practices werken doordat ze bij de cultuur van de school passen, dat kan per school heel verschillend uitpakken dus. Maar binnen de kaders die de CAO aangeeft kun je als school nog veel keuzes maken. Wij werken binnen onze bestuurscommissie (waarbinnen acht scholen werkzaam zijn van VWO t/m praktijkschool) met eenzelfde taakbeleid. De lestijden verschillen van 90 - 45 minuten. Sinds dit schooljaar hebben we stappen gezet binnen onze eigen school richting meer verantwoordelijkheid afleggen voor de eigen taak en taakbeschrijvingen in een takenboek vastleggen. Zo kun je elk jaar de uitvoering van het taakbeleid aanpassen op wat wel en niet werkt. Ik kan je hiervan voorbeelden geven, maar die moeten ds nog beproefd worden. Laat maar weten of je daarin bent geinteresseerd! Veel succes, het is een mooi en waarschijnlijk tijdrovend proces!
    18 sep. 2019