Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Is het toekennen van een snipper-uur aan leerlingen die goed presteren wettelijk wel toegestaan?

Ik geef likes op basis van behaalde cijfers. Zowel met de summatieve als de formatieve toetsen. Drie likes levert een snipper-uur op. Leerling bepaald wanneer hij deze opneemt. Een collega beweert dat dit wettelijk niet mag volgens de onderwijstijdenwet. Klopt dat en waarom zijn er dan scholen die hiermee experimenteren?32

3 Antwoorden