filterFilters (0)

Techniek

Er is in Nederland behoefte aan meer technisch geschoold personeel. Om in deze behoefte te voorzien speelt het (voornamelijk vmbo & mbo) onderwijs een belangrijke rol. Op Edualdo lees je vragen over o.a. robotica en vakoverstijgend onderwijs. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.