filterFilters (0)

Thematisch leren

Thematisch leren organiseert het leren niet per vak, maar integreert meerdere vakken binnen een thema. Dit zou een positief effect hebben op de betrokkenheid van leerlingen, omdat de thema’s raakvlakken hebben met de realiteit en tot de verbeelding spreken. Op Edualdo lees je vragen over o.a. vakoverstijgend werken, maakonderwijs en verschillende methoden. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.