Thema's

Toetsing

Ik zoek naar mogelijkheden om een toets te bespreken met de leerlingen, zodat er een echte leeropbrengst is?

De traditionele methode levert mij en de leerlingen nauwelijks iets op. Ik bespreek de vragen dan klassikaal (toets op het bord)....7176

7 Antwoorden


 • Hoi Jasper, Ik doe dit tegenwoordig na schooltijd het 8e lesuur of zelfs daarna. Kost jezelf extra tijd, maar het voordeel is dat je alleen de echt gemotiveerde leerlingen er hebt zitten.
  18 dec. 2018
 • Hoi Jasper, een paar ideeën: 1. zet nog geen cijfer op de toets. Bespreek de toets en deel meteen daarna een bonusvraag uit die ze kunnen maken als ze hebben opgelet. Die levert dan extra punten op, op de eerste toets. 2. Verdeel de klas in groepjes van drie. Laat ze samen een zo goed mogelijk antwoordenblad maken, aan de hand van de opgaven en hun gemaakte werk. Iedere groep levert dus één nieuwe toets in. Een ander groepje kijkt deze toets na. Deze nieuwe toets wordt meegenomen in het cijfer op de eerste toets. (Bijv een halve punt erbij, als alles klopt. Dat maakt het nakijken ook makkelijker: hij komt of op de stapel foutloos of niet..) 3. Betrek leerlingen vooraf bij het ontwerpen van de toets. Degene die een toetsvraag aanlevert, kijkt binnen zijn groepje die ene vraag na van iedere leerling. Groet, Charlotte
  20 dec. 2018
 • Als je de toets nakijkt, bij verkeerde antwoorden een vraag stellen zodat leelringen gaan nadenken over het juiste antwoord op de vraag. Je vraagt dan van de leerling te noteren wat zijn foute antwoord was. Te laten beredeneren waarom dat antwoord had gekozen. Vervolgens het verbeterde antwoord op te zoeken en uit te leggen waarom dat wel juist is. Je kunt ook het antwoordmodel erbij geven en laten beredeneren waarom het antwoord van het antwoordmodel het juiste is. Als je de leerlingen een toetsdossier laat bijhouden krijgen ze ook inzicht in zaken die ze vaker fout doen, bv. de vraag niet goed lezen, mc-vragen of, vaak bij talen, een vast onderdeel of een vaardigheid steeds verkeerd.
  23 dec. 2018
 • Hoi Jasper, Ik kopieer de toetsen voordat ik ze nakijk. De gekopieerde versie krijgen de leerlingen en dienen ze zelf na te kijken. Na afloop vertel ik de leerlingen hoeveel punten ik uit zo komen bij hun toets. Leerlingen gaan dan kijken hoeveel punten ze zichzelf hebben gegeven en hoeveel punten ze van mij krijgen. Ze zijn dan supergefocust en maken er echt een sport van om hetzelfde aantal punten (of hoger en dan beargumenteren waarom) uit te komen.
  29 dec. 2018
 • Hoi Jasper, Ik heb voor de vakantie voor het eerst gewerkt met de nakijkcommissie: een aantal leerlingen worden op het moment van de toets door mij aangewezen als nakijkcommissie en moeten de toets in een andere ruimte maken met alle hulpmaterialen erbij. Ze leggen hun antwoorden bij elkaar en maken hieruit een antwoordmodel. Dit check ik, waarnaar zij het gebruiken om elk van ongeveer 4 andere leerlingen de gemaakte toets na te kijken. Ook dan een korte check van mijn kant. De les erop bespreken zij het met de klasgenoten (zonder dat er nog een cijfer aanhangt!). Na de bespreking, waarbij de leerlingen alle vragen moeten stellen die ze hebben, ondertekenen zij hun eigen toets voor akkoord. Dan wordt de normering bekend gemaakt. Ik heb nog nooit zoveel participatie gezien bij een nabespreking! Ze zijn in groepjes van 5 leerlingen zeker 20 minuten bezig geweest. Alles onder 6,0 moet verplicht opnieuw gedaan worden, na een nieuw oefentraject (ook maat). Mocht je nog meer vragen hebben, mag je altijd mailen: mcm.1976@hotmail.com. Groetjes, Marloes
  30 dec. 2018
 • Hoi Jasper, Ik geef leerlingen de toetsen zonder cijfers terug en alleen het aantal punten dat ze per vraag gekregen hebben (soms staat er een opmerking bij maar meestal geen doorhalingen). Leerlingen gaan dan in groepen van 4 de toets opnieuw bekijken (vragenblad) om de volgende vragen te beantwoorden. Let op! Dit zijn vragen voor het vak geschiedenis (bij een toets van 8 tot 15 vragen), maar die zijn ook aan te passen voor andere vakken: Beantwoord per toetsvraag de volgende vragen: - Kennis van welk kenmerkend aspect of kenmerkende aspecten heb ik nodig om de vraag te beantwoorden? (Inhoud) - Beheersing van welke historische vaardigheid of vaardigheden heb ik nodig om de vraag te beantwoorden? (Vaardigheden) - Op welke manier zou een juist geformuleerd antwoord geschreven zijn? (Deze vraag kunnen ze beantwoorden door antwoorden met elkaar te vergelijken en te kijken wie de volledige punten heeft gekregen. Hierdoor leren ze wat er fout is aan het antwoord en hoe een juiste formulering eruit ziet). - Aan welke kenmerkende aspecten, historische vaardigheden en/of formuleerregels moet ik meer aandacht besteden om mijzelf te verbeteren? - Wat ga ik doen om dit te bereiken (ze hebben van mijn leerstrategieën en tips om te leren voor het vak geschiedenis gehad). Ik gebruik hier 2x 50 minuten voor, omdat ik denk dat een goede reflectie op een toets veel kan opleveren. Eventueel zouden de laatste twee vragen digitaal ingeleverd kunnen worden, zodat je als docent feedback kunt geven. Investeren hierin aan het begin van het jaar, maakt dat je de tweede periode al nauwelijks meer feedback hoeft te geven op deze laatste twee vragen.
  08 jan. 2019
 • Beste Jasper, Ik geef soms de toetsen terug met alleen aangegeven in de kantlijn in welke vragen fouten zitten. De leerlingen krijgen vervolgens een volledig lesuur om met het boek erbij de fouten te verbeteren op een nieuw blad. Bij toetsen met cijfers kan er op deze manier een punt extra verdiend worden. Leerlingen dienen ook aan te geven wat volgens hen de reden is voor de gemaakte fout. Gebrek aan feitelijke kennis, vraag niet goed gelezen, vraag niet goed begrepen, gebrek aan inzicht. Groet, Frans
  09 mrt. 2019