Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Wie heeft een goed voorbeeld kwaliteitsbeleid waar vaksecties of docenten een actieve rol in spelen?

Scholen bekijken cijfertrends en andere gegevens over resultaten en maken daar beleid op. Meestal blijven de activiteiten en het nadenken over kwaliteit 'beperkt' tot de schoolleiding. Soms stellen scholen die cijfers beschikbaar in rapporten aan docenten of secties en vragen hen op basis daarvan verbeterplannen te maken. Wie kent zo'n praktijk waarin op basis van rapporten docenten en vaksecties zelf aan het werk worden gezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Wellicht ook in staat worden gesteld om deze zelf rapporten te genereren.117

1 Antwoorden


  • Bij ons hebben sectievoorzitters zelf toegang tot CumLaude om de resultaten te monitoren. Sectievoorzitters stellen samen met de sectie een sectievakplan op, reflecteren hierop en stellen bij. In het vakplan staat de visie van de sectie op het vak en wat nodig is om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling, wat belangrijke doelen zijn en hoe daaraan wordt gewerkt.
    06 jun. 2019