Gebruikers-
voorwaarden Edualdo

April 2020

Je gaat als Gebruiker Edualdo gebruiken, een dienst van de VO-raad. Edualdo is dé plek waar leraren en schoolleiders kennis en ervaring uitwisselen. Als je Edualdo gebruikt, moet je je aan voorwaarden houden. Je leest ze hieronder.

Jij en Wij

 • Gebruiken we in deze voorwaarden ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’? Dan bedoelen we hiermee de Gebruiker.
 • Gebruiken we in deze voorwaarden ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’? Dan bedoelen we hiermee de VO-raad. 

Inhoud

 1. Uitleg van begrippen
 2. Voor wie gelden deze Gebruikersvoorwaarden?
 3. Wanneer gelden de Gebruikersvoorwaarden?
 4. Wat kan jij met Edualdo?
 5. Wat zijn jouw rechten en plichten?
 6. Als je je niet houdt aan deze voorwaarden
 7. Wat zijn onze rechten en plichten?
 8. Wat doen wij met jouw gegevens?
 9. Onze aansprakelijkheid
 10. Heb je een klacht?
 11. Overige voorwaarden

1. Uitleg van begrippen

In deze voorwaarden staan een aantal begrippen. Hieronder lees je wat deze begrippen betekenen. De begrippen zijn in deze voorwaarden geschreven met een hoofdletter.

Account
De registratie waardoor de Leraar/Schoolleider toegang heeft tot Edualdo.
Content
Alle via Edualdo beschikbare leermiddelen, teksten, afbeeldingen, producten, werken en overige content
Leraar
De persoon die:
 • werkt als Leraar in het primair of voortgezet onderwijs;
 • een opleiding volgt om als Leraar te kunnen werken in het primair of voortgezet onderwijs;
 • de afgelopen 3 jaar heeft gewerkt als Leraar in het primair of voortgezet onderwijs.
Schoolleider
De persoon die:
 • werkt als Schoolleider in het primair of voortgezet onderwijs;
 • een opleiding volgt om als Schoolleider te kunnen werken in het primair of voortgezet onderwijs;
 • de afgelopen 3 jaar heeft gewerkt als Schoolleider in het primair of voortgezet onderwijs.
Edualdo
Een platform waarop leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs kennis en ervaring kunnen uitwisselen. De VO-raad biedt het platform aan.
Gebruiker
De Leraar of de Schoolleider die Edualdo gebruikt.
Gebruikersvoorwaarden
De voorwaarden die je nu leest en die voor jou gelden als je een Account aanmaakt op Edualdo.
Intellectuele Eigendomsrechten
De voorwaarden die je nu leest en die voor jou gelden als je een Account aanmaakt op Edualdo.

2. Voor wie gelden deze Gebruikersvoorwaarden? 

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor de VO-raad en voor Gebruiker.

3. Wanneer gelden de Gebruikersvoorwaarden?

 1. De Gebruikersvoorwaarden gelden vanaf het moment dat jij een Account aanmaakt.
 2. Als jij het Account verwijdert of als wij dat doen, gelden de Gebruikersvoorwaarden niet meer.
 3. De VO-raad kan de Gebruikersvoorwaarden op elk moment wijzigen. De wijziging maken we bekend op de website van Edualdo en Gebruiker krijgt een e-mail.
 4. Bij overmacht hoeft de VO-raad de Gebruikersvoorwaarden niet (direct) na te komen. Met overmacht bedoelen we in elk geval overmacht van toeleveranciers, elektriciteitsstoring, storing van internet/computernetwerk/ telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting

4. Wat kan jij met Edualdo?

 1. Gebruiker kan Content op Edualdo plaatsen, uploaden en downloaden. Gebruikers kunnen via Edualdo meedoen aan discussies online. Zo kunnen Gebruikers elkaars Content gebruiken.
 2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de door jou op Edualdo geplaatste Content en voor eventuele toestemming van de rechthebbende(n) van die Content.
 3. Als er Intellectuele Eigendomsrechten rust op de Content die jij op Edualdo plaatst, dan sta jij iedereen toe deze Content te gebruiken.

5. Wat zijn jouw rechten en plichten?

 1. Jouw Edualdo-account kan je niet overdragen aan iemand anders.
 2. Zowel jij als de VO-raad kan het Account op elk moment verwijderen. Als de VO-raad een Account verwijdert, krijg je een e-mail.
 3. Je mag alleen een Account hebben als je een Leraar of Schoolleider bent. Als je je onterecht voordoet als een Leraar of Schoolleider, kan de VO-raad je Account per direct verwijderen.
 4. Je mag geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden op Edualdo.
 5. Je moet op Edualdo netjes omgaan met de andere Gebruikers en de VO-raad.
 6. Je moet zorgvuldig en veilig omgaan met jouw gebruikersnaam en wachtwoord van Edualdo.
 7. Ontdek je strafbare feiten, onrechtmatigheden en/of enige inbreuk op een recht op Edualdo? Dan moet je dit melden bij de VO-raad.

6. Als je je niet houdt aan deze voorwaarden

 1. Als je de Gebruikersvoorwaarden overtreedt en/of niet nakomt of als wij dit vermoeden, mogen wij maatregelen nemen. Dit geldt ook als je een (beveiligings-)incident veroorzaakt.

7. Wat zijn onze rechten en plichten?

 1. De VO-raad kan Edualdo op elk moment wijzigen of beëindigen. Als we Edualdo beëindigen, krijg je een e-mail.
 2. De VO-raad beslist hoeveel Accounts er maximaal mogen zijn op Edualdo.
 3. De VO-raad onderhoudt Edualdo actief. We kunnen op elk moment onderhoud doen, ook als jij hierdoor Edualdo niet goed kunt gebruiken.
 4. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Edualdo zijn van de VO-raad en/of haar leveranciers.
 5. De VO-raad mag nieuwe regels en/of beperkingen opleggen aan het gebruik van Edualdo. Wij kunnen dus beslissen dat jij bepaalde digitale middelen wel of niet kan gebruiken voor Edualdo.
 6. De VO-raad moet misbruik van Edualdo tegengaan. We nemen maatregelen als wij denken dat iemand misbruik pleegt.
 7. Schooinfo hoeft jou nooit een vergoeding te betalen.

8. Wat doen wij met jouw gegevens?

 1. De VO-raad beschermt jouw gegevens tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Hoe we dit doen, lees je in de privacyverklaring.
 2. De VO-raad heeft een beleid waarin staat hoe wij omgaan met datalekken. Je krijgt een e-mail als er een datalek is met betrekking tot Edualdo. De VO-raad neemt maatregelen om de gevolgen van het datalek te beperken en om herhaling te voorkomen.

9. Onze aansprakelijkheid

 1. De VO-raad garandeert niet dat de Content op Edualdo up-to-date, compleet, rechtmatig en/of accuraat is. De VO-raad is niet aansprakelijk voor de Content.
 2. De VO-raad is niet aansprakelijk voor de schade die jij hebt doordat:
  1. je (de Content op) Edualdo gebruikt;
  2. (de Content op) Edualdo niet beschikbaar is;
  3. wij cookies gebruiken op Edualdo.
 3. De VO-raad is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. Bij schade betalen wij nooit meer dan het bedrag dat wij kunnen krijgen van de aansprakelijkheidsverzekering.

10. Heb je een klacht?

 1. Heb je een klacht over Edualdo? Meld deze dan binnen 3 weken via [email protected]
 2. De VO-raad onderzoekt klachten over Edualdo binnen 3 weken. Als het nodig is, ondernemen wij actie.

11. Overige voorwaarden

 1. Andere voorwaarden dan deze Gebruikersvoorwaarden gelden niet op Edualdo.
 2. Berichten over deze Gebruikersvoorwaarden moeten jij en wij via de e-mail versturen.
 3. Als een onderdeel van de Gebruikersvoorwaarden niet geldig blijkt of niet geldig wordt verklaard, blijven de andere onderdelen wel geldig.
 4. Als jij en de VO-raad het oneens zijn over deze voorwaarden, proberen we er eerst samen uit te komen.
 5. Voor het gebruik van Edualdo en de Gebruikersvoorwaarden geldt het Nederlands recht. De plaats waar Edualdo wordt uitgevoerd, is Utrecht.

Versie 4.0 (1 april 2021)Privacy- en cookieverklaring Edualdo

Via de website Edualdo.nl verwerken 7Lab en de VO-raad persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft Edualdo van jou?

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Het IP-adres en bezoekgedrag van de websitebezoekers.
 • Naam, onderwijssoort, vak, groep/klas, school, plaats van de school en e-mailadres van leraren en schoolleiders met een account op Edualdo.

Geven wij jouw gegevens aan derden?

Jouw gegevens blijven bij de VO-raad en geven wij niet aan derden.

Waarom heeft Edualdo jouw gegevens nodig?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • je vraag te verwerken;
 • fraude te voorkomen en te bestrijden;
 • de relatie met jou te onderhouden en uit te breiden;
 • te voldoen aan de wet;
 • onze diensten te optimaliseren.

Jouw persoonsgegevens bewaren we voor zolang als het nodig is om onze diensten te kunnen leveren.

Kan je je toestemming intrekken?

Als wij je gegevens gebruiken met jouw toestemming, dan mag je die toestemming intrekken. Neem daarvoor contact met ons op via [email protected]

Hoe zorgen wij ervoor dat jouw gegevens beschermd zijn?

Om je gegevens te beschermen, regelt de VO-raad het volgende:

 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot zo min mogelijk, ongeveer 5 personen.
 • Personeel wordt getraind rondom privacy.
 • Persoonsgegevens verzenden we alleen via SSL-verbindingen.
 • We versleutelen en anonimiseren persoonsgegevens zoveel mogelijk.
 • We gebruiken een streng wachtwoordbeleid.

Gebruikt Edualdo Cookies?

Edualdo.nl gebruikt cookies. Dit zijn kleine databestanden die gegevens verzamelen. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een melding over cookies. Bij gebruik van onze website accepteer je het gebruik van cookies. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie-informatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies kijk je op:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post

Kunnen we deze privacyverklaring wijzigen?

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Je krijgt dan een e-mail van de VO-raad over de wijzigingen.

Wat zijn je privacy-rechten?

Je hebt de volgende privacy-rechten:

 • Het recht om je persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van je persoonsgegevens;
 • Het recht om correctie of aanvulling van je persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens te maken.

Hoe kan je Edualdo bereiken?

Voor vragen, klachten of verzoeken over privacy kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

[email protected]
www.edualdo.nl

Voor alle extra informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.