Vraag en antwoorden

Wij zijn op zoek naar scholen die werken met een vorm van een flexrooster.

Wij willen overstappen van een klassiek, rigide rooster naar meer flexibiliteit en willen ons verdiepen in voor- en nadelen van andere vormen waarbij meer ruimte is voor differentiatie, vakoverstijgende activiteiten en persoonlijke keuzes door leerlingen.

7413

7 Antwoorden

 • Bij ons op het JFC hebben steeds meer leerlingen 'Onderwijs op Maat'. Zij schrijven een plan waarin zij aangeven welke lessen ze missen en wat ze met die tijd doen. Dat kan het bijspijkeren van een lastig vak zijn, maar ook een extra activiteit of een programma van een universiteit. Wie een goed plan heeft, mag een aantal lesuren wegblijven.
  12 mrt. 2019
 • Hallo, wij (gaan) werken met een rooster vol met KWT uren. Dit draait nu in 1 klas en gaan dit in mei verder uittesten in de onderbouw. In de klas waarin we het uittesten werkt het geweldig. Leerlingen krijgen bij ons de hele dag door de keuze om zelf bij andere klassen/leraren aansluiten. Je kan in elk geval in magister heel veel instellen, welk niveau iets mag kiezen, welke leerlingen iets mogen kiezen enzovoort. Belangrijk is dat leerlingen weten welke keuzes ze kunnen maken en waarom. Wij hebben dit heel erg gekoppeld aan de coach welke elke dag begint met zijn coachklas.
  12 mrt. 2019
 • De afdeling vwo van csg Bogerman in Sneek werkt sinds mei 2017 met een lesrooster dat deels vast, deels flexibel is. Leerlingen in klas 2–3 vullen ca. 25% van hun rooster zelf in, leerlingen in klas 4–6 kiezen ca. 40% van het rooster zelf (dat zijn 'kwt'-uren). Er gelden uiteraard wel duidelijke voorwaarden en we hebben flink geïnvesteerd in de nodige mentorbegeleiding. Het is voor veel betrokkenen (leerlingen, ouders, docenten, ondersteuners enz.) een flinke omschakeling geweest. Van het traditionele 'leerstofjaarklassensysteem' dat we tot 2017 kenden, zijn we overgestapt op een systeem waarin autonomie, betrokkenheid en competentie centraal staan. Wij noemen dat: "eigenwijs, samenwijs, wereldwijs". Nu we door de periode van de kinderziektes heen zijn (met name in de roostering), is onze afdeling volop bezig met het doorontwikkelen van o.a. de didactiek en de coaching/feedback.
  12 mrt. 2019
 • Beste Frans, Het Almende College Isala werkt met een flexrooster: almendecollege.nl/isala. Op de website staat meer informatie, maar kort gezegd: we hebben 3 of vier verplichte lesuren van 80 minuten per dag en een groot aanbod flexuren van 40 minuten. Leerlingen kiezen minimaal 5 flexuren per week. Er zijn drie flexuurvarianten: 1) werkflex (zelfstandig werken, overleggen in groepjes toegestaan, onder toezicht), 2) studieflex (zelfstandig werken in stilte, onder toezicht) en 3) vakflex (bijles, verdieping, etc. van een docent van dat vak). Mentoren coachen de leerlingen om goede keuzes te maken.
  02 apr. 2019
  • Hoi, di t is precies zoals wij ook willen werken. Met welk roosterprogramma werken jullie? Bedankt vast, Anja
   30 aug. 2019
 • Beste Anja, Voor leerlingen en docenten met Magister en achter de schermen met Zermelo.
  02 sep. 2019

Relevante artikelen

Op basis van de vraag hebben we deze artikelen van de vrienden van Edualdo voor je geselecteerd. Hopelijk helpt het je om je antwoord te vinden!