Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Wie weet of er onderzoek bestaat omtrent het vermoeden dat jongens bevattelijker zijn voor game verslaving.

Ik wil een link leggen naar het hebben van de iPad als leermiddel en de problematiek die hierbij komt kijken.52

5 Antwoorden


 • Dag Katja, In de bijlage een voorbeeld van een onderzoek over de effecten van games. Er zijn er op dit terrein wel meer te vinden. Mogelijk zit er in de gebruikte literatuur van het onderzoek uit de link literatuur welke meer in gaat op het vermoeden dat jongens meer vatbaar zijn voor gameverslaving.
  08 mrt. 2019
 • Dag Katja, Goed dat je je ook verdiept in de mogelijke 'keerzijde' van iPads/devices als leermiddel. Wat mij betreft is het wel van belang om te beseffen dat games voor jongeren sowieso gemakkelijk toegankelijk zijn, ook wanneer géén gebruik gemaakt wordt van een iPad in de klas. Bijvoorbeeld via mobiele telefoons en/of (spel)computers thuis. Ad. cijfers gameverslaving: wellicht is dit ook nog een interessante link: nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Gamen (Bron: Nederlands Jeugdinstituut) In het artikel staat o.a. het volgende: "Problematisch gamen komt onder jongens veel vaker voor dan onder meisjes. In het basisonderwijs heeft 5 procent van de jongens en 1 procent van de meisjes problematisch gamegedrag. In het voortgezet onderwijs gaat het om respectievelijk 7 procent en 1 procent." Als bron is HBSC 2017 gebruikt, een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos instituut uit 2017. Het volledige rapport is hier te downloaden: scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/HBSC_2017 (Gameverslaving wordt besproken in hoofdstuk 8). Overigens: wellicht ook een goed idee om ook eens te kijken naar wat geschreven wordt over sociale media-verslaving. Voor dit type verslaving zijn volgens het onderzoek juist meisjes gevoeliger.
  10 mrt. 2019
 • Goedemorgen Linda, Bedankt voor het antwoord. Het bevestigt ons vermoeden. Nu zouden we nog willen weten hoe we hier op in kunnen spelen of liever hoe we dit gedrag zouden kunnen veranderen ;) Dat sociale media verslaving juist bij meisjes voorkomt, weet ik. Wij krijgen 12 maart een passend onderwijs dag dus ik ga op zoek naar een oplossing in be aware of game verslaving van Laura Oprel en Sandra Noordover. Bedankt voor de reacties!
  11 mrt. 2019
 • Zo is bij 5,6 procent van de jongens van 12-16 jaar sprake van risicovol gamen terwijl bij meisjes het om 0,8 procent gaat. (Bron: nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Gamen)
  12 mrt. 2019
 • Hoi Katja, ik heb nog een interessant afstudeerproject voor je gevonden van Irene Bouwman over beeldschermverslaving bij studenten. Naast een literatuuronderzoek over verschillende vormen van beeldschermverslaving heeft ze een test ontwikkeld die deelnemers bewust maakt van hun beeldschermgebruik. Beide documenten zitten in de bijlage. Verder heb ik ook een meetinstrument gevonden voor gameverslaving: researchgate.net/publication/280491978_C-VAT_Clinical_Video_game_Addiction_Test_Een_diagnostisch_instrument_voor_het_herkennen_van_gameverslaving_in_de_klinische_praktijk_An_assessment_tool_for_recognizing_game_addiction_in_clinical_practi
  03 apr. 2019