filterFilters (0)

Engels

Globalisering heeft de Engelse taal steeds belangrijker gemaakt. Om goed mee te kunnen in een internationale wereld is het belangrijk dat Nederlandse leerlingen goed Engels leren lezen, spreken en schrijven. Op Edualdo lees je vragen over o.a. activerende werkvormen, opdrachten voor mondelinge vaardigheden en digitale tools. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.