Hoe maken jullie de leerdoelen van de les zichtbaar in de klas en evalueren jullie dit?

Ik ben benieuwd of er collega's zijn die hun ervaringen/tips willen delen om leerdoelen zichtbaar te maken in de klas (mag ook digitaal) en hoe jullie dit per les evalueren? En hoe doen jullie dit ook nog rekening houdend met de verschillende niveaus in de klas?7219

7 Antwoorden


 • Het is een open deur dat leerdoelen zichtbaar maken op allerlei manieren kan. Sowieso is de publicatie van John Hattie over 'Leren zichtbaar maken' een boeiend onderzoek en naslagwerk. Het is natuurlijk een open deur dat leerdoelen zichtbaar maken op allerlei manieren kan. Sowieso is de publicatie van John Hattie over 'Leren zichtbaar maken' een boeiend onderzoek en naslagwerk. In dit antwoord richt ik mij op het inzetten van technologie bij het zichtbaar maken van leren en leerdoelen. Zicht krijgen op het proces is een belangrijk onderdeel van het werken met leerdoelen (de 'waartoe'-vraag). Leerlingen en leraren bepalen samen de leerdoelen (verwachtingen verhelderen), analyseren deels samen de progressie en gaan met elkaar in gesprek (klassikaal, groepjes, individueel), waarna er aanpassingen plaatsvinden aan het leerproces en de leerdoelen. Een mooie manier is om formatief evalueren te gebruiken om met elkaar zicht te krijgen op het proces. In de livestream afgelopen week van Leerling2020 hebben Annemieke Hotting en ik in een vraaggesprek onze ervaringen hiermee gedeeld. Een willekeurige opsomming van mogelijkheden: * Sommige elektronische leeromgevingen ondersteunen het werken met leerdoelen zoals Its Learning en Simulise. Op basis van de beoordelingen wordt de voortgang getoond en het niveau waarop leerlingen de leerdoelen beheersen. * Google Forms en Microsoft Forms kunnen functioneren als quiz. Bij de vragen kan bij goede en foute antwoorden verschillende feedback worden gegeven. En de formulieren slaan de gegevens op in een spreadsheet zodat de gegevens makkelijk te analyseren zijn. * Met behulp van Quizlet kan iedereen zichzelf van alles leren. De technologie maakt gebruik van inzichten uit de cognitieve wetenschap en combineert die met big data (anoniem) en machine learning. Hierdoor is het systeem bijvoorbeeld in staat een effectief leerplan op te stellen voor het vergaren van bepaalde kennis. Die kennis kan onderdeel zijn van een leerdoel. Het systeem analyseert en communiceert autonoom en past zich aan de gebruiker aan op basis van de resultaten. De leraar kan de vorderingen volgen. Wat er te leren valt is ook als spel in de klas te spelen. * Een andere zeer geschikte tool is Formative (goformative.com). Formative geeft realtime zicht op waar de leerlingen op dat moment mee bezig zijn, deels hoe er geleerd wordt en wat de resultaten zijn. Op basis daarvan kan op het juiste moment feedback gegeven worden. Een Formative kan een ‘toets’ zijn of bijvoorbeeld een interactieve werkblad. Aan elke vraag of opdracht zijn leerdoelen te koppelen (betaalde versie). Het systeem analyseert de voortgang en presenteert die in een mooi dashboard. * Niet in de laatste plaats beschikken steeds meer methodes over de zogenaamde learning analytics. Per leerling is te zien wat de vorderingen zijn. Op basis van deze data kan de leraar keuzes maken voor het vervolg. Is er meer instructie nodig of niet? Welke leerlingen kunnen al verder?
  08 nov. 2018
 • Wij hebben op het Alkwin Kollege zelf een tool ontwikkeld hiervoor, zie leerling2020.nl/video-een-tool-om-te-werken-met-leerdoelen Mvg, Dennis Groot d.groot@alkwin.nl
  10 nov. 2018
 • Die tool ziet er super goed uit. Is deze ook te gebruiken door andere scholen?
  12 nov. 2018
 • Ja!
  12 nov. 2018
 • Naast digitale toetsen en quizzen maak ik vaak gebruik van keuze-opdrachten waarbij leerlingen zelf kiezen voor een vorm: (digitale) poster, woordweb/mindmap, powerpointpresentatie, samenvatting, filmpje, onderzoekje, interview, ... Het hangt van de stof af wat voor keuzes ik geef. Leerlingen werken dan op hun eigen manier en op hun eigen niveau. Ik laat de opdrachten presenteren of inleveren op de ELO. Vervolgens kunnen leerlingen elkaar vragen stellen, feedback geven, de opdracht verbeteren, zelf nieuwe leerdoelen opstellen, enzovoort. Het levert geen duidelijke grafiekjes op, zoals een online testje doet, maar het geeft op een andere manier inzicht. Ook is het vaak erg leuk voor zowel leerlingen als docent.
  12 nov. 2018
 • Het afgelopen jaar hebben we als sectie Nasktec ingezet op het formatief evalueren door leerlingen. Dit vindt nu plaats in de onderbouw, van SBB tot VH Bij het streven van ons om gepersonaliseerd leren vorm te geven merkten we dat het adequaat volgen van leerlingen een must is. De leerlingen maken werk en op basis van wat zij laten zien wordt een vervolgroute gekozen. Dit kan op vakinhoudelijke onderdelen gebeuren maar ook op het gebied van vaardigheden, RTTI, etc.. Ook is het belangrijk dat leerlingen zelf zicht krijgen op hoe ze hun werk gedaan hebben. In de video wordt door twee leerlingen verteld hoe ze met Quayn hun werk (opdrachten of toetsen) kunnen analyseren Tijdens onze ontdekkingsreis klampten ook leden van andere secties maar ook docenten van andere scholen aan. Het zicht-/meetbaar maken van leerdoelen, vaardigheden, etc. en de mogelijkheid dat leerlingen dat zelf kunnen doen, vervulde blijkbaar een aantal wensen. In ons plan hebben we de nadruk gelegd op het analyseren door leerlingen van hun eigen werk. We borduren daarbij verder op de kennis die we hebben opgedaan met Wintoets en Quayn. Wintoets om opdrachten en toetsen te maken, Quayn om deze door leerlingen te laten maken en analyseren. Dit laatste kan op elk device. Bovenstaande sluit goed aan bij onderwijsvernieuwingen zoals, gepersonaliseerd leren en Agora onderwijs. In het moderne onderwijs waarin 21e eeuwse vaardigheden worden aangeleerd zijn onderdelen zoals feedback, reflectie, evaluatie en analyse niet meer weg te denken. Quayn is nu al voor ons onmisbaar. Wat wij nu willen is - Content delen met andere scholen. De content bestaat niet alleen uit toetsen (kant en klare projecten) maar ook uit itembanken voor opdrachten en toetsen. Een format voor metadata om bovenstaande mogelijk te maken hebben we inmiddels ontwikkeld. - Andere secties binnen het Liemers College er bij betrekken. Biologie, Geschiedenis - Deze secties laten samenwerken met andere scholen - De mogelijkheden binnen Wintoets en Quayn om het feedback geven aan leerlingen en om leerlingen automatisch op basis van scores leerstof (vervolgroutes) aan te bieden, verder te ontwikkelen. - Ruimte en tijd voor het maken van de gedeelde content. (opdrachten, toetsen, practica) - Pilot om leerlingen alleen met Quayn te laten werken (opdrachten, toetsen, practica) Dit in combinatie met It,s Learning/Magister. - De vele voordelen van het werken met metadata en Quayn aan het licht brengen bij een grotere groep. Er zijn verschillende sectie die willen deelnemen zoals, Nasktec, Natuurkunde, Nask1, Biologie, Geschiedenis. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd. Bovenstaande lijkt hoog gegrepen en dat is het ook. Inmiddels is gebleken dat het zeker niet onmogelijk is om op een laagdrempelig niveau met elkaar samen te werken. Er is voor beginner en expert veel te halen. Het werken met metadata bevordert de onderwijskundige discussie tussen de vakdocenten. Door de jaren heen kan het materiaal worden doorontwikkeld waardoor afstemming en kwaliteit wordt verbeterd. Korte toelichting metadata: Het begrip metadata is een relatief onbekend begrip maar biedt ons inmiddels de sleutel tot het ontsluiten van heel veel nieuwe mogelijkheden. De grootste bottelnek zat hem in het feit dat er geen 'standaard' was. Deze hebben we inmiddels gemaakt en het format is nu ook bruikbaar voor andere secties/scholen. Velden die zijn opgenomen zijn: niveau, leerjaar, leerdoel, subleerdoel, rtti, 21eeuwse vaardigheden, onderwerp, subonderwerp, methode. Op basis van deze velden kan de leerling zichzelf nu analyseren.
  29 jan. 2019