Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Is het zo dat intelligentere docenten leiden tot intelligentere leerlingen?

Wat ik niet vraag is: staat het opleidingsniveau van de docent in relatie tot zijn onderwijskwaliteit, omdat onderwijskwaliteit zeer breed is en van vele factoren afhankelijk, die deels ook buiten de invloedssfeer liggen van de docent. Als je echter informatie hebt die hier ook over gaat, ben ik je ook zeer dankbaar.240

2 Antwoorden


  • Misschien zou je moeten specificeren wat intelligenter is? Anders is je vraag lastig te beantwoorden
    13 nov. 2019
  • Lastige vraag, vooral omdat intelligentie op vele manieren gemeten kan worden. Hebben we het over IQ, of over sociale, creatieve, lichamelijke intelligentie etc? Een hoge sociale intelligentie leidt, naar mijn idee naar een beter inzicht in dynamieken in de klas en een betere leraar-leerlingrelatie, wat, als daarop geanticipeerd wordt, weer kan leiden tot een veiliger en positiever leerklimaat, wat weer kan leiden tot een hogere resultaten. Of hogere resultaten gelijkgetrokken kunnen worden met een hogere intelligentie weet ik niet. Gaat het bij intelligentie om resultaat, potentie, of een combinatie van beiden? Oftewel, gaat het erom of een leerling het vak van de leerkracht goed leert beheersen, of ligt het eraan of de leerling over het algemeen dingen snel leert/oppikt? Is intelligentie iets dat aan te leren is of is het iets dat al a priori aanwezig is? Een hogere intelligentie, zou potentieel ook kunnen betekenen dat de leerkracht tot een beter begrip kan komen van zijn vak. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat de leerkracht dit ook op didactisch/pedadagisch geschikte wijze weet over te brengen. Ten tweede heeft Hattie in een meta-onderzoek aangetoond dat er een zwak verband is tussen de vakinhoudelijke kennis van de docent en leerresultaten van de leerling. Als we het hebben over creatieve intelligentie dan lijkt het mij dat dit potentieel in het voordeel kan werken van de leerkracht, die dit potentieel kan omzetten in diverse, activerende en weinig voorspelbare lesontwerpen/leeractiviteiten. Deze kunnen mogelijkerwijs leerlingen motiveren meer te doen voor een vak. Daarentegen kan een hoge intelligentie van een docent ook averecths werken. Mogelijk kan een dergelijke docent zich slecht verplaatsen in leerlingen die minder intelligent zijn waardoor de docent te snel door de stof heen gaat en negatief zal reageren op leerlingen die het niet bij kunnen benen. Van de andere kant, is een docent niet juist intelligent als hij/zij de intelligentie van de leerling juist weet in te schatten en weet hoe hij/zij tot een betere beheersing van zijn vak komt? Kortom: een lastige vraag omdat het maar net ligt aan welke definitie je voor 'intelligent' neemt.
    13 nov. 2019