Waar of wie heeft duidelijke picto's van de leerlijnen bewegingsonderwijs?

Ik wil de doelen per les ophangen, zodat ll kunnen zien wat we vandaag in de gymles gaan doen en wat ze (zouden moeten) leren.366

3 Antwoorden


  • Kun je iets concreter zijn? Ik neem aan dat je in de vakwerkplannen de doelen per activiteit hebt omschreven. Die zijn niet te gebruiken?
    08 jan. 2019
  • Het zou voor de leerlingen zijn fijn zijn als ze voor de les kunnen kijken wat we gaan doen en wat het doel is van de lesactiviteiten. Aangezien ik geen tijd vindt (en geen plek heb) om dit te omschrijven, wil ik met picto's aan de gang. Vandaag gaan we 'balanceren' of vandaag leer je beter samenwerken, etc. Dus dat ik snel een aantal picto's (puur visueel) kan ophangen, zodat er iets meer bekend is vd les.
    10 jan. 2019
  • picto-selector is een gratis programma met heel veel pictogrammen. pictoselector.eu/nl
    31 jan. 2019