Wie heeft een succesverhaal over formatieve toetsing op een multiculturele school?

Men twijfelt aan de effectiviteit van formatief toetsen. "Leerlingen doen hun best niet als ze er geen cijfer voor krijgen."343

3 Antwoorden


  • Hallo Diana, Ik heb zelf alleen ervaring op een school die niet echt multicultureel is, maar ik heb je vraag gedeeld op mijn LinkedIn om te kijken of ik meer informatie losgepeuterd krijg, mede omdat ik zelf benieuwd ben of daar andere ervaringen uit voort komen of factoren belangrijk zijn waar ik ook van kan leren.
    04 jul. 2019
  • Bedoel je met multiculturele school de ISK? Ik werk op de ISK met toetsen die formatief en summatief in te zetten zijn. Het betreft methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen. Je mag contact met me opnemen voor meer info.
    06 jul. 2019
  • Nee, ik bedoel een multiculturele school in de brede zin van het woord. Dus leerlingen met een migratie achtergrond, zowel 1e, 2e als 3e generatie.
    06 jul. 2019