filterFilters (0)

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid speelt een belangrijke rol in het onderwijs van leerlingen. De mate van betrokkenheid heeft gevolgen voor hoe de leerlingen presteren op school, de rol van de leraar en zaken als huiswerkbegeleiding. Op Edualdo lees je vragen over o.a. leerling-gesprekken en samenwerking tussen ouders en school. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.