filterFilters (0)

Schrijven

Schrijven, lezen en mondelinge vaardigheden zijn belangrijk om te beheersen bij het vak Nederlands en de moderne vreemde talen. Naast de taalvaardigheden is het schrijven ook heel belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Op Edualdo lees je vragen over o.a. spelling, begrijpend lezen en schrijfmaterialen. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag.