filterFilters (0)

Toetsing

Toetsing speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Je kunt toetsen op vele manieren: formatief, summatief, digitaal of schriftelijk. De Cito-toets in het primair onderwijs, en het centraal eindexamen in het voortgezet onderwijs spelen een grote rol in het richting geven van de schoolloopbaan van leerlingen. Op Edualdo lees je vragen over o.a. formatief en summatief toetsen, Cito-toetsen en digitale tools. Leer van je collega’s of stel zelf een vraag. Ook kun je op www.toetsenopafstand.nl terecht. Daar worden per sector tips, toepassingen en leermiddelen verzameld.