Onderbouw middelbare school
Bovenbouw middelbare school

Hoe organiseer ik gepersonaliseerd onderwijs?269

2 Antwoorden


  • Mijn advies is, klein beginnen. Door keuze te bieden, ben je al gepersonaliseerd bezig. Een leerling kan dan zijn eigen onderwerp, leerstijl, tempo enz. bepalen. Je kunt denken aan je les van maandag: hoe kan ik daar leerlingen keuze geven? Doe je leesvaardigheid, dan kun je besluiten leerlingen uit twee opdrachten te laten kiezen, of uit twee verschillende teksten. Of je kunt ze laten kiezen uit een schema maken van de theorie, een toetsopdracht laten maken of een opdracht uit het boek. Zoiets kun je in principe voor ieder onderdeel van ons vak doen. Je kunt ook een open opdracht geven: maak een spel bij tekst x. Daarbij kun je wat minimum eisen stellen en de leerlingen gaan op hun eigen manier, met verschillende onderdelen aan de slag. Een volgende stap kan zijn dat je leerlingen laat kiezen: doe ik leesvaardigheid of schrijfvaardigheid. Als voor een leerling duidelijk is wat hij moet doen in een periode (wat zijn doelen zijn) kan hij bepalen waaraan hij meer of minder wil werken.
    05 jan. 2019
  • Het kan al helpen om studieplanners te maken, waarin verschillende routes beschreven staan die leerlingen kunnen nemen. Zo kun je ze zelf laten kiezen op welke manier ze de tekst eigen maken (samenvatting, mindmap, schema, etc.) en kun je verschillende extra opdrachten aanbieden op het gebied van herhaling, verbreding en verdieping. Leerlingen die moeite hebben met de stof kunnen dan voor herhaling kiezen, terwijl anderen voor verbreding of verdieping kiezen. Wij kiezen er daarnaast voor om huiswerk per week op te geven. Iedere leerling heeft dan zelf de keuze hoe hij of zij die week het huiswerk inplant, afhankelijk van buitenschoolse activiteiten. Leerlingen krijgen daardoor ruimte om meer het eigen tempo te bepalen. Tot slot geef ik leerlingen de keuze om uitleg te volgen of zonder uitleg zelfstandig aan het werk te gaan. Hiermee sluit je aan bij verschillende leerstijlen en verschillende niveaus van voorkennis.
    08 jan. 2019